Ga naar hoofdinhoud
Bespreek op forum

Een sterk team heeft vertrouwen

Je dient eerst Een sterk team heeft plezier/ humor af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.

Eerder al heb je in deze cursus kennis gemaakt met de piramide van Lencioni, waarin het belang van vertrouwen terugkwam. Sterker nog: het was de onderste en belangrijkste laag. Paul van Zwam refereert bij teamontwikkeling ook naar dit model. Bekijk ter opfrissing nog even dit korte fragment.

Potentie
Om een team te ontwikkelen met hulp van het model van Lencioni, is het noodzakelijk dat alle teamleden in staat zijn om mee te werken. Alleen dán kun je het volledige potentieel uit het team halen. Lencioni benadrukt dat een team gebouwd is op vertrouwen, maar dat openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en de focus op resultaten niet mogen ontbreken.

Vragen om alvast over na te denken:

–      Hoe creëer je vertrouwen tussen jou en spelers?
–      Hoe creëer je vertrouwen binnen de staf?
–      Hoe creëer je vertrouwen tussen de spelers?
–      Is er ergens sprake van wantrouwen?

We gaan met in het achterhoofd de theorie, nu kijken naar wat Van Zwam zélf zegt van het belang van vertrouwen. Bekijk het fragment.

Vertrouwen
Vertrouwen ligt aan de basis van samenwerken. Vertrouwen groeit als mensen elkaar (op een andere manier) leren kennen, want waargenomen gedrag wordt dan minder snel negatief uitgelegd. Een situatie van wantrouwen is onveilig en roept negatieve spanning op. Mourinho, die hier al te zien was met Didier Drogba, zegt hierover: “It’s my job to create a non-stressful environment in a stressful situation”. Het is niet zo moeilijk om vertrouwen in elkaar te hebben als het goed gaat. Het is veel moeilijker om dit te kunnen als het slecht gaat. Want juist dan ontstaan er negatieve emoties.

Vragen om over na te denken:

–      Hoe gaan wij met negatieve emoties om?
–      Kun je een escalerende reactie op een negatieve emotie voorkomen?

Productieve conflicten versus angst voor conflicten
De tweede laag richt zich op het hebben van conflicten — iets wat je als trainer-coach misschien liever uit de weg gaat. Maar toch zijn conflicten goed mits, zoals Van Zwam straks zal zeggen, je ze goed oplost.

We gaan ze het liefst uit de weg, laten iets doorsudderen totdat iets hoog oploopt. Met als gevolg dat, en dat gebeurt, mensen zich terugtrekken en betrokkenheid verliezen.

Als trainer-coach heb je de taak om conflicten tijdig te signaleren en bespreekbaar te maken, dan leer je een team om met conflicten om te gaan. De mate waarin een team om kan gaan met conflicten is volgens Van Zwam het derde kenmerk van een sterk team. Maar, en daar gaat het om, hoe weet je nu of een conflict opgelost is? Van Zwam geeft het antwoord op die vraag in dit fragment, bekijk dat hier

Samenvattend

‘Volgens mij is het zo dat des te beter je elkaar kent, des beter je elkaar begrijpt en vertrouwt. En daardoor ben je minder snel geneigd om bepaald gedrag negatief te interpreteren. Bovendien durf je elkaar sneller te vragen wat er aan de hand is. Vertrouwen in elkaar is de basis om te presteren. Gelijk daarboven komt het aangaan van conflicten en dát is interessant. Want wat je nog wel eens ziet, is dat trainer-coaches bepaalde spelers negeren, ze uit de weg te gaan. Maar negeren, de tegenhanger van communiceren, is juist laf. Iemand aanspreken en bevragen, dát is sterk. Bovendien laat je als trainer-coach wat liggen, want die confrontaties kunnen teamontwikkeling juist bevorderen. Het aangaan van conflicten is voor mij eigenlijk de ultieme manier van elkaar vertrouwen. Kijk, als het goed gaat, heeft iedereen vertrouwen in elkaar. Maar juist in mindere periodes ontstaan negatieve emoties, en dát zijn momenten waarop je met elkaar moet durven blijven communiceren. Dit laatste gaat beter wanneer er onderling vertrouwen is, wanneer je elkaar goed kent. Het team erkent dan bovendien de waarde van het goed oplossen van conflicten en vertrouwt er ook op dat ze opgelost worden.’

Nu je genoeg hebt bekeken en gelezen over vertrouwen, beantwoord tot slot de drie vragen in de test.

Terug naar:Teamontwikkeling > Kenmerken van sterke teams