Ga naar hoofdinhoud
Bespreek op forum

Samenvatting en Terugblik

Je dient eerst Normen en Waarden af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.

In deze cursus hebben we zeven kenmerken besproken van succesvolle teams. Even los van het aantal, want het hadden er ook twaalf kunnen zijn, draait het vooral om het handelen van de trainer-coach. Het is zijn taak en verantwoordelijkheid om het team zó te beïnvloeden, dat er steeds weer stapjes worden gezet. En dat is allesbehalve gemakkelijk, want als hoofdtrainer sta je best alleen. Zorg daarom ook dat je een goede staf hebt waar je op kunt vertrouwen en die je van feedback voorziet. Een staf ook die zaken signaleert en je aanvult, bijvoorbeeld op vlakken waar je zelf minder goed in bent. Je kunt van tevoren nog zoveel bedenken, hoe je op situaties in de praktijk reageert bepaalt voor een groot deel het succes. En dat adequaat reageren op de praktijk gaat beter en is makkelijker, zodra je weet wat je wilt, zodra je weet wat je belangrijk vindt en welke kant je op wilt.’

Het periodiseren van teamontwikkeling, dat doe je in fases. En je begint met het werken aan de verbindende kenmerken. Lees de tekst aandachtig door en bekijk de fragmenten om door te gaan naar het volgende hoofdstuk.

Samengevat, hoe ga je te werk?

  • Het analyseren van de beginsituatie
  • Het selecteren van de “juiste” spelers
  • Het periodiseren van teamontwikkeling
  • Adequaat reageren in de (veranderende) praktijk

Veilige situatie
Sarina Wiegman haalt hetgeen Van Zwam gezegd heeft aan in haar analyse op teamontwikkeling. Bovendien benoemt zij het belang van een veilige situatie, die noodzakelijk is om elkaar feedback te kunnen geven en om beter te worden. Bekijk nu het volledige fragment:

Sarina Wiegman over teamontwikkeling

Ron Jans

Ron Jans: “In een team gebeuren veel dingen. Daar heb je soms invloed op.

Ron Jans over teamontwikkeling

Vragen/opmerkingen

  • Heb je naar aanleiding van deze cursus nog vragen? Stel ze in het forum.
  • Heb je specifiek voor deze cursus zelf een tip/suggestie/aanvulling waar de makers hun voordeel mee kunnen doen, deel die in het forum.
Terug naar:Teamontwikkeling > Periodiseren van de teamontwikkeling