Ga naar hoofdinhoud
Klantenservice

Abonnement stoppen / opzeggen

Je abonnement stopt niet automatisch, tenzij expliciet anders vermeld. Alle abonnementen worden automatisch verlengd tot wederopzegging.

Je abonnement kun je zowel telefonisch als per e-mail of schriftelijk opzeggen via onze Klantenservice. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand voor afloop van uw abonnementsperiode.